SafeHouse Foundation arbetar med olika målgrupper och erbjuder dem program för olika syften och resultat.

• barn och vuxna mänskliga offer för människohandel
• ungdomar
• samhället
• specialister med olika bakgrund

Barn och vuxna mänskliga offer för människohandel
SafeHouse Foundation hjälper offren med direkt psykologiskt och socialt stöd, samt utbildning i livskunskap och privatekonomi. Efter att ha avslutat våra program hänvisar vi våra klienter till andra organisationer för att ge dem en chans att få andra typer av omfattande stöd (medicinskt, statligt stöd, säkerhetstjänster, socialtjänst, arbetsrelaterat stöd).

Ungdomar
SafeHouse Foundation ger förebyggande utbildning, yrkesutbildning och utbildningar i livskunskap för ungdomar i riskzonen.

Samhället
Safehouse Foundation lanserar en rad informationskampanjer för att öka medvetenheten i samhället om människohandel.

Specialister med olika bakgrund
SafeHouse Foundation ger utbildningar för specialister med olika bakgrunder med metoder för identifiering, kunskap om var personer kan remitteras vidare och utbildning i hur man omedelbart ger professionell hjälp till offer för människohandel.

 

År 2017 blev SafeHouse Foundation vinnare i konkurrensutskottet i Moscow Public Relations Committee med det socialt viktiga projektet “Skapa en säker framtid tillsammans”. Förhindra deltagande i socialt farliga situationer av våld och utnyttjande av barn och ungdomar från utsatta grupper. “Projektet omfattar utveckling och genomförande av förebyggande gruppträning samt tillhandahållande av individuellt socialt och psykologiskt stöd (mentorskap) för barn och ungdomar från högriskgrupper (i pensionskolor och barnhem, deras studenter,” småmödrar ” ”). Det slutgiltiga målet med projektet är att främja en socialisering och anpassning av akademiker från institutioner och andra barn och ungdomar från riskgrupper genom att bygga ett säkert framtidsperspektiv som bygger på att minska riskerna med att delta i våld och exploatering i socialt farliga situationer . Projektet genomförs på Moskvas territorium på bekostnad av subventioner från Moskvas stadskärna i perioden från december 2017 till november 2018.

 

 

Projektet “Tillsammans mot människohandel under FIFA VM i Ryssland år 2018” syftar till att öka medvetenheten och minska förekomsten av sårbara gruppers medverkan i sexuella, arbetande utnyttjande, tiggeri.
Inom ramen för samarbetet med Frälsningsarmén kommer specialisterna i SafeHouse Foundation att genomföra workshops i Moskva, St Petersburg, Volgograd, Rostov-Don-Don och Samara under perioden 12 maj-2 juni 2018, som syftar till att öka medvetenheten om icke-statliga organisationer, psykologer, socialarbetare, representanter för statliga strukturer, initiativgrupper och aktivister på området för att förebygga människohandel med målet att organisera förebyggande arbete i regionerna samt att identifiera och hänvisa offer för människohandel under världscupen 2018 i Ryssland.

 

 

JewelGirls är ett konstterapiprogram. Vi skapade det speciellt för barn och ungdomar i riskzonen med hög risk eller som redan har fallit offer människohandel. Våra klienter har befunnit sig i svåra personliga situationer innan de kom till oss – vissa bodde permanent eller tillfälligt i skyddsrum och barnhem, andra blev tvungna att lämna sina barnhem pga att de blev myndiga för att möta en osäker framtid i vuxenvärlden, minderåriga tjejer som var gravida eller redan var unga mödrar, såväl som vuxna som hade upplevt traumatiska situationer genom människohandeln.

Bland deltagarna i programmet har både pojkarna och flickorna har upplevt situationer av våld, tvångsarbete, sexuell exploatering och arbetskraftsexploatering, livet på gatorna och tiggeriexploatering.

Deltagarna samlas flera gånger per vecka för konstterapi workshops där de skapar unika smycken och andra handgjorda produkter samt att få en möjlighet att arbeta genom sina psykiska problem. Efteråt skapade produkter som säljs och intäkterna gör deltagare som kan vara ekonomiskt oberoende, att bygga sin egen budget och korrekt bedöma sina egna behov. Dessa färdigheter som vunnits under den ekonomiska förvaltningen utbildning som SafeHouse Foundation som följer av utbildningar på säkert beteende, söka efter juridiska jobb, CV skrivande och förberedelse för den juridiska anställningsintervju process. Således deltagarna JewelGirls program lära sig att vara oberoende, ansvarstagande och själv hållbart.

Besök vår webbshop för att köpa handgjorda smycken som deltagarna i JewelGirls-programmet själva gjort.

 

 

 

En av svårigheterna med att bekämpa människohandel är att människohandlare brukar annonsera på nätet och i sociala nätverk både vid rekrytering av offer och när de marknadsför människor som är till salu. Minderåriga som är offer för sexuellt utnyttjande visas ofta upp med falska åldrar och foton som ger intrycket  av att de är vuxna. Både barn och vuxna säljs på nätet på det viset.

Safehouse Foundation skapade en innovativ och interaktiv webbplats som heter Charm Alarm (charmalarm.ru) för att utbilda tonårsflickor, ge dem en chans att uppskatta sin egen at-risknivå och att för få kontakt med utsatta ungdomar. Webbplatsen hjälper dem genom att utrusta dem med kunskap och resurser för att förstå, undvika, och återhämta sig från sexhandelsincidenter.

Charm Alarm skapades också för att bygga upp den samlade kapaciteten hos  rysk antitrafficking-expertis för att bättre förstå och förhindra internetbaserad sexhandel.

I Ryssland bor 174 000 barn i barnhem för föräldralösa barn. En av tre flickor hamnar i prostitution inom ett år efter att ha lämnat barnhemmet och pojkarna hamnar ofta i brottslig verksamhet. Dessa institutioner lyckas endast 10% återanpassa av barnen och utrusta dessa unga vuxna med färdigheter för att leva ett normalt liv efter att ha lämnat barnhemmens vård. Av de återstående som lämnar barnhemmen hamnar 40% i kriminell verksamhet, 40% blir beroende av alkohol eller droger och 10% begår självmord.

Det är viktigt att komma ihåg att vem som helst kan falla offer för människohandel oberoende av ålder, kön, utbildningsnivå och social status. De vanligaste typerna av människohandel som finns i Ryssland är sexuell trafficking, handel med arbetskraft och exploatering av tiggare.

När det kommer till förebyggande utbildning arbetar Safehouse Foundation främst med ungdomar, eftersom de utgör den mest utsatta gruppen. Vi möter våra målgrupper på platser som skolor, centra för barn, barnhem, härbärgen, kriscentra och centra för gatubarn. Vi har tagit fram utbildningar för ungdomar som informerar om människohandel och ger ungdomarna enkla verktyg för hur de undviker människohandelssituationer och hur de kan skydda sig.

Vi förser dem med informationsmaterial och hjälper dem att hitta till samhällets hjälpresurser, samt höjer kunskapsnivån kring problemet. Vi ger också dem  information för att kunna identifiera andra ungdomar i riskzonen eller som redan är utsatta för människohandel och hur man rapporterar in dessa fall.

Safehouse Foundation driver förebyggande utbildningsprogram med fokus på utsatta ungdomsgrupper som föräldralösa, gatubarn eller hemlösa barn, ungdomar som söker jobb utomlands, barn från problemfamiljer, institutionaliserade barn, ungdomar med låg utbildning och offer för våld eller människohandel. De flesta programdeltagare har upplevt våld, situationer med inslag av människohandel för sex eller arbetskraft, samt fattigdom.

Trots fasansfulla tidigare erfarenheter ligger vår positiva fokus i deras personliga motståndskraft och passionerade önskan om ett bättre liv. Safehouse Foundation ger dem livskunskap, färdigheter i personlig ekonomi, ledarskapsutbildning och andra färdigheter som förbereder dem för ett långt och självförsörjande liv. Safehouse Foundation arbetar tillsammans med partnerorganisationer runt dessa aktiviteter och kring rutiner för att referera offer till dessa åtgärder i de regioner där det finns etablerade samarbeten.

Behöver du utbildning eller handledning? Sänd oss ett mail with “utbildningsförfrågan” or “handledningsförfrågan” i ämnesraden.
 

Safehouse Foundation erbjuder specialiserad utbildning och stöd till både organisationer och privatpersoner som vill ge sin personal med kunskap och verktyg för att förstå och ta itu med människohandel av olika slag, till exempel sexhandel, utnyttjande av arbetskraft och slavarbete i hemmet. Vi erbjuder även utbildningar i socialt enteprenörsskap samt hållbar utveckling och socialt ansvar i näringslivet.


Till dags dato har Safehouse Foundation gett utbildning till skolor, sjukvårdspersonal, socialarbetare, psykologer, brottsbekämpande myndigheter, ideella organisationer med olika bakgrund, ambassadspersonal, barnhem vårdinrättningar, kyrkopersonal, universitet och sociala enteprenörer, för att nämna några.

Vem bör delta i en Safehouse Foundation-utbildning?
• Brottsbekämpning och polis
• Barnhem, vårdinrättningar och skolpersonal
• Medicinsk personal, psykologer och socialarbetare
• Ambassadspersonal
• Ideella organisationer
• Jurister och advokater
• Studenter
• Företag
• Sociala enteprenörer

Hur lång är varje utbildning?
SafeHouse Foundations utbildningar görs för att möta behoven för varje konkret fall och varierar i tid från två timmar till flera dagar. Uppläggen är kreativa och specifikt utformade för varje målgrupp. Vi kommer att arbeta tillsammans med dig för att se till att dina behov tillgodoses inom de tidsramar som vi har kommit överens om.

Hur mycket kostar utbildning eller handledning?
SafeHouse Foundation erbjuder kostnadseffektiva, gratis-alternativ och vi är också öppna för samarbete för att på olika sätt att stötta er i era utbildningsinsatser.

Handledning
Vi finns också tillgängliga redo att erbjuda stöd till o
rganisationer och individer som behöver handledning och stöd för enskilda fall.

SafeHouse Foundation driver olika informationskampanjer för att öka medvetenheten i samhället om människohandel. Vi organiserar olika evenemang med filmer, diskussioner, utställningar, workshops, etc för att sprida information bland deltagarna. Vi på SafeHouse Foundation är glada att samarbeta med andra sociala och näringslivsorganisationer för att delta eller organisera evenemang tillsammans.

Vi har skapat en mängd informationsmaterial för att nå ut till personer i olika åldrar, kön, social situation och med olika nationaliteter.