Människohandel genererar som världens näst största kriminella företag en vinst på cirka 31,6 miljarder USD per år, varav ca 80% av offren bakom är kvinnor och flickor. Enbart människohandeln för sexuellt utnyttjande genererar 27,8 miljarder USD per år och i hela världen finns det 1,39 miljoner offer årligen inom den kommersiella sexhandeln. Ryssland är ett av ursprungsländerna, samtidigt som det är en slutdestination och ett transitland för människohandelns offer.

Enligt experter från Moskva involverade den kommersiella sexuella exploateringen  80 000-100 000 personer i Moskva, medan den berörde ca 20 000-30 000 inblandade i S:t Petersburg.

Vi ser en ökning av antalet offer för sexhandel som rekryteras, trafkeras och säljs av människohandlarna på nätet. Den nya och kraftigt växande online-marknaden ger människohandlare en bredare, osynlig”, och mindre riskfylld plattform som de kan använda för att hitta och exploatera utsatta ungdomar.

Katya berättelse
Katya * föddes i en fattig familj med två andra syskon. Hon kände aldrig sin far och hennes mor dog när hon var fem år gammal, vilket ledde till att Katja och hennes syskon placerades i barnhem. Katja hade svårigheter i skolan och vid 12 års ålder rymde hon och hamnade på gatan. Hon träffade en 20 år gammal kille som lovade att hjälpa henne och han tog hem henne bort från gatan. Katja trodde att han var redo att ta hand om henne och hon litade på honom.

Till en början tog han hand om henne, men han började snart beklaga sig över pengar och berättade för Katya att hon behövde hjälpa till att tjäna ihop pengarna de behövde. Han övertygade småningom henne att tillhandahålla sexuella tjänster till män och han blev ansvarig för att hitta nya kunder och blev på det sättet hennes hallick. Vid 14 års ålder blev Katja gravid. Hon rymde och bad om hjälp genom att ringa socialtjänstens heta linje, vilket hjälpte henne att få en plats på ett barnhem för minderåriga mammor, där hon födde ett barn.

Nu lär sig Katya varje dag att ta hand om sin son. Hon har återvänt till skolan och fortsätter sina studier och hennes resultat är mycket lovande. Att gå i skolan har gett henne en stabil struktur i det nya livet. Samtidigt deltar hon i JewelGirls program för smyckesmakeri, vilket har hjälpt henne att klara av sitt tidigare negativa känslomässiga tillstånd. Efter att hennes son föddes har hon varit designern som legat bakom många nya och vackra smycken. I framtiden vill Katya bli designer och planerar att gå på högskolan för att fortsätta sina studier.

Olgas berättelse
Olga *, 17 år gammal, blev kompis på ett socialt nätverk med en kvinna som sa sig vara  HR-chef på en av Rysslands största bemanningsföretag. Kvinnan erbjöd henne ett au-pair-jobb i Moskva och sa att arbetsgivaren skulle täcka Olgas kostnader för boende, mat, transporter och ge henne två månaders lön i förskott. Olga bestämde sig för att åka, i överenskommelse med sin ensamstående mamma som att  ville Olga skulle få ett jobb någonstans och flytta ut.

På dagen för Olgas avgång ville kvinnan träffa henne för att följa med henne till flygplatsen. När de kom till flygplatsen stoppades de av polisen och kvinnan greps för att ha rekrytering och illegal försäljning av unga flickor för prostitution. Kvinnan var en människosäljare och leverantör åt den illegala slavsindustrin av sexslavar.

Nu deltar både Olga och hennes mamma i psykoterapiprogrammet med SafeHouse-stiftelsens specialister och Olga lär sig sakta att återigen lita på folk. Hon deltar i olika utbildningar och i flera av stiftelsens aktiviteter. Hon har hittat ett deltidsjobb och vill fortsätta till högre studier för att kunna

*Observera att namnen på personerna har ändrats för att skydda den personliga integriteten, personerna heter i verkligheten någonting annat.